TEMEL ROTASYON MAKİNE SİSTEMLERİ

 

 

Sabit Sistem: Isıtma ve soğutmanın aynı kabin içerisinde yapıldığı sistemdir. Bu sistemde, kol; fırın içerisine girip çıkmadığı için, hareket eden bir araba sistemi yoktur. Ayrıca kol sabit olduğu için diğer sistemlerden daha zayıf bir konstrüksiyonla aynı mukavemet alınabilir.

Bunlar, sistemi ekonomik hale getirmektedir.

Bu sistemin en büyük avantajı ise, diğer sistemlere kıyasla daha az yer gerektirmesidir.

 

Sistemin dezavantajlarına gelince: Üretim esnasında fırını ısıtmak için kullanılan enerji, soğutma esnasında yok edilir. Bu da, yüksek enerji kaybı anlamına gelir.

 

Kısaca bu sistemde hem toplam üretim zamanı daha uzundur, hem de enerji maliyeti yüksektir. Bununla beraber, az sayıda, özel üretim yapan firmalar için uygulanabilir bir sistemdir.

 


 

Mekik Sistemi

Bir fırın ve iki koldan oluşan sistemdir. Ortada her iki tarafında kapısı olan bir fırın bulunur ve fırının iki ucunda kollar vardır.(Makine tasarımına göre değişik kapı sistemleri mevcuttur) İlk kol fırın içine girer ve pişme tamamlanıp dışarı soğutma bölümüne alındığında, diğer kol fırına girer. Bu sayede fırındaki ısı muhafaza edilmiş ve soğutma zamanında sistem atıl kalmamış olur. Bu sistemde bir kol fırındayken diğer kol soğuma veya kalıp sökme/hammadde doldurma aşamasında bulunur.

 


 

Üç Kollu Sistem: İngilizcesi carrousel (atlıkarınca) olarak isimlendirilen bu sistemde üç kol ve kolun gireceği üç bölüm vardır. Isıtma, soğutma ve kalıp hazırlama bölümleri. Kollar bir merkez üzerinde 120 derecelik açılarda hareket eder. İlk kol fırında iken diğer koldaki kalıplara ürün hazırlama bölümünde hammadde konulur. İlk kol pişme sürecinden çıkıp soğutma sistemine girdiğinde, onu takip eden kol fırına girer. Bu sayede sürekli olarak her kol kalıp hazırlama, pişme, soğuma, kalıp sökme aşamalarından birinde olur.
Hemen hiç zaman kaybı olmaması nedeniyle bu sistem seri üretim için uygun olmakla beraber, kalıp değişimlerinde tüm sistemin durması gerektiği için üretimi aksatırlar. Şayet kalıp değişimleri çok olacaksa verimli değildirler.

 

Bundan farklı bir kaç sistem daha olmakla beraber, en yaygın olarak bu 3 sistem kullanılmaktadır.

Türkiye şartlarında rotasyon teknolojisi ile kalıp değişimi yapılmadan sürekli üretim yapılmadığı için, mekik sistemi daha avantajlı gözükmektedir.